Slurpy Slush 0mg 50ml Shortfill (70VG/30PG)

£5.00

SKU: JWLSlurpy Slushie -1 Slurpy Slush

Sold Out

Trust
Icon

- Made in the UK

All the best slushy mixes. yum!!

- 0mg

- 50ml Shortfill

- 70VG/30PG